Referencje

MIASTO POZNAŃ ZAKŁAD LASÓW PAŃSTWOWYCH
Dotyczy: Serwisu stacji uzdatniania wody z wymianą części eksploatacyjnych.
Zaświadcza się niniejszym, że firma „TARA J-V" Sp. z o.o. wykonała zlecone zdania terminowo i profesjonalnie pod względem jakości robót w zakresie serwisu urządzeń techniki uzdatniania wody.Firma pozostaje w pełnej dyspozycji i służy pomocą w przypadku awarii ww. urządzeń lub innych nie przewidzianych sytuacji z tym związanych. Polecamy firmę TARA J-V" Sp. z o.o. innym Inwestorom i użytkownikom.

IMTECH POLSKA Sp. z o.o.
Dotyczy: realizacji wykonania kompletnej instalacji dwóch basenów publicznych (relaksacyjnych) obiektu: Stadion Piłkarski PGE Arena w Gdańsku.
Potwierdzamy, że nasza firma zleciła pełen zakres kompletu materiałów i urządzeń instalacji basenowej łącznie z montażem i uruchomieniem obu basenów relaksacyjnych obiektu Stadionu PGE Arena w Gdańsku.
Z pełnym przekonaniem stwierdzamy, że zlecone prace firmie „TARA J-V" Sp. z o.o. zostały wykonane terminowo i profesjonalnie pod względem jakości robót oraz opracowanej dokumentacji.
Firma pozostaje w pełnej dyspozycji pakietu gwarancyjnego oraz stałej pielęgnacji wody kąpielowej zgodnie z deklarowanym zobowiązaniem wraz z dostawą środków uzdatniania wody.
Zadowoleni ze współpracy wyrażamy opinię, że „TARA J-V" Sp. z o.o. spełnia wymagane warunki branżowe, jest partnerem rzetelnym i rekomendujemy jako solidnego i wiarygodnego wykonawcę kolejnym Inwestorom.

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 POZNAŃ
Niniejszym stwierdzam fachowość i zadowolenie z wykonania zamówienia publicznego przez Firmę „ TARA J.V. „ Sp. z o.o z siedzibą w Luboniu - na realizację zadania pełnej modernizacji urządzeń techniki basenowej dla pływalni krytej Rehabilitacyjnej . Szpitala Klinicznego im . Degi w Poznaniu w miesiącu wrześniu b.roku i udzielam jako Inwestor referencji polecających.
Program zadania obejmował poprawę cyrkulacji i jakości uzdatniania wody w normach wymaganych dla obiektów publicznych i wymagał specjalistycznych rozwiązań modernistycznych .
Firma pozostaje w pełnej dyspozycji pakietu gwarancyjnego oraz stałej pielęgnacji wody kąpielowej zgodnie z deklarowanym zobowiązaniem.

INVEST KOMFORT GDYNIA
Firma „TaraJ-V" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywała dla lnvest Komfort Spółka Akcyjna Sp.K. projekty i instalacje technologiczne atrakcji wodnych na następujących inwestycjach:
- osiedle mieszkaniowe „Nadmorski Dwór" przy ul. Nadmorski Dwór w Gdańsku w okresie 11.2010-04.2011r.
- budynek mieszkalno-usługowy „Silver House" przy ul. Zygmunta Augusta w Gdyni w okresie 01-04.2015r.
- zespół mieszkaniowy „Bursztynowa" przy ul. Bursztynowej w Gdańsku w okresie 03-12.2016r.
Przedmioty umów zostały wykonane prawidłowo i terminowo. Na podstawie doświadczeń płynących z dotychczasowej współpracy z firmą „Tara J-V" Sp. z o.o. możemy stwierdzić, iż dopuszczamy w przyszłości zawieranie kolejnych umów o wykonanie robót budowlanych.

CENTRALNY OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH WE WŁADYSŁAWOWIE - CETNIEWO
Firma TARA J.V.Sp.z o.o. ul. Jagiełły 862-030 Luboń dostarcza do naszej firmy środki do uzdatniania wody basenowej oraz preparaty do utrzymywania czystości w otoczeniu krytej pływalni. Dostawy są zawsze terminowe, jakość towaru bez zarzutu. W związku z tym TARA godna jest polecenia innym kontrahentom jako firma rzetelna i fachowa.

MOSiR PIŁA
Firma TARA J.V.Sp. z. o.o.w Luboniu k/Poznania realizuje zamówienia w wyznaczonym terminie, środki do uzdatniania wody spełniają naszeo czekiwania.Jako dostawca jest firmą sumienną, wywiązująca się z zawartej umowy.Jako odbiorcy możemy polecić ją innym firmom poszukującym dostawców środków do uzdatniania wody basenowej.

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. WIKTORA DEGI W POZNANIU
Niniejszym stwierdzam fachowość i zadowolenie z wykonania zamówienia publicznego przez Firmę TARAJ. V.Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu - na realizację zadania pełnej modernizacji urządzeń techniki basenowej dla pływalni krytej rehabilitacyjnej Szpitala Klinicznego im. Degi w Poznaniu i udzielam jako Inwestor referencj i polecających.

TOWARZYSTWO SPORTOWE OLIMPIA W POZNANIU:
»Towarzystwo Sportowe OLIMPIA w Poznaniu poświadcza rzetelność i fachowość firmy TARA J. V. z siedzibą w Luboniu wobec przyjętych zobowiązań. Dostawy środków uzdatniania wody na potrzeby pływalni są zawsze terminowe a jakość towarów bez zarzutu.»

AQAPARK POLKOWICE S. A.:
»Z firmą TARA J. V. Sp. z o.o. w Luboniu współpracujemy od maja 1998 r. Do dnia dzisiejszego współpraca między naszymi firmami układa się bardzo dobrze. TARA J. V. zaopatruje nas w środki do pielęgnacji basenu, środki dezynfekcyjne oraz części zamienne do naprawy urządzeń techniki basenowej. Działa ona w sposób elastyczny i profesjonalny, starając się ze wszech stron sprostać naszym wymaganiom.»

GKM S. A. SOPOT:
»Zadowoleni ze współpracy i wdrożonej nowoczesnej technologii basenowej zgodnie z polskimi normami obowiązującymi w UE, wyrażamy opinię, że TARA J. V. Sp. z o.o. spełnia wymagane warunki branżowe i udzielamy referencji polecających kolejnym inwestorom.»

CADENA S. A. SOPOT:
»Niniejszym pismem udzielamy referencji polecających firmie TARA J. V. Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu k/Poznania, dla współpracy z kolejnymi Inwestorami i Partnerami budowlanymi w zakresie: projekt i realizacja technologii basenowej. Stwierdzamy fakt wywiązania się Przedsiębiorstwa z przyjętych zobowiązań wobec wykazanej jakości wdrożenia nowoczesnych urządzeń technicznych, fachowości i terminowości wykonania robót.»

KRYTA PŁYWALNIA WODNY RAJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI:
»Zaświadczam, że współpraca z firmą TARA J. V. Sp. z o.o. ul. Jagiełły 8 w Luboniu jest nienaganna. W / w firma terminowo wywiązuje się z obowiązku, w razie potrzeby chętnie służy pomocom przy rozwiązywaniu problemów.»

MOSiR CHODZIEŻ:
»Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży informuje, że w roku 2001 współpracował z Firmą TARA J. V. Sp. z o.o. w Luboniu w zakresie zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody w basenie i utrzymywania czystości. W/w współpraca przebiegała w sposób nienaganny i solidny. Środki dostarczane były terminowo i zgodnie z zamówieniami.»

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU:
»Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku współpracuje z firma TARA J. V. Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Rzeszowie od roku 1999 do chwili obecnej w zakresie środków do uzdatniania wody basenowej. Usługi świadczone przez w/w firmę wykonywane były zawsze fachowo, solidnie i w terminie, a oferowane środki były zawsze najwyższej jakości i konkurencyjnych cenach.»